Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108

thăm quan chùa yên lâm và trường tiểu học


cô và trẻ thăm quan chùa Bình Lâm và Trường Tiểu học Bằng An