Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Bằng An

Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
02413.633.108