Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Thông tin chi tiết:
Trần thị Hằng
Kế toán Trần thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 25/11/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Kế Toán
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Kế Toán
Địa chỉ Thôn sau - xã Bằng An - Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh
Email Trần hangda1985@gmail.com
Mạng xã hội