Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thu Hương
Văn Thư- Thủ quỹ Đặng Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 14/07/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Kế toán
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Văn Thư
Địa chỉ Khu 5 Thị trấn Phố Mới- huyện Quế Võ -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0984230174
Email huongmnba@gmail.com
Mạng xã hội