Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Dung
Giáo viên Vũ Thị Dung
Ngày tháng năm sinh 10/11/1990
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Sư phạm Mầm non
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thôn Đanh- Bằng An- Quế Võ- Bắc Ninh
Điện thoại 0332837204
Email vudung10111990
Mạng xã hội