Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thơm
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thơm
Ngày tháng năm sinh 10/10/1968
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Sư phạm Mầm Non
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Bán trú +Cơ sở vật chất
Địa chỉ Khu 1 Thị trấn Phố Mới- huyện Quế Võ -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0983924038
Email thomnguyenmnba@gmail.com
Mạng xã hội