Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Hải
Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Hải
Ngày tháng năm sinh 12/10/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Sư phạm Mầm non
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thôn Chùa- Bằng An- Quế Võ- Bắc Ninh
Điện thoại )343614583
Email dinhhai036@gmail.com
Mạng xã hội